Mervi Syväranta

Olen kasvatuksen ammattilainen ja perussuomalaispoliitikko. Työurani olen tehnyt lasten parissa ja valtakunnan politiikassa kansanedustajan avustajana. Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, ja haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että muutos on positiivista.

Osaamiseni

Olen perehtynyt paitsi lasten ja nuorten asioihin myös liikennealaan sekä sosiaali- ja terveysalaan. Eduskunnassa seurasin liikenne- ja sote-asioita sekä kansalaisten turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten pelastusalaa.

Olen aktiivinen toimija. Olen edistänyt yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja Tapiola Sinfoniettan välillä, ja eskarit ovat päässeet nauttimaan Sinfoniettan esityksistä.

Lyhyt CV

  • kasvatustieteen maisteri (1999), varhaiskasvatuksen opettaja (2020)
  • toiminut kielikylpyopettajana ranskankielisessä päiväkodissa, liikunta- ja monivammaisten ohjaustoiminnan koordinoijana, perhepäivähoitajana sekä varhaiskasvatuksen opettajana esikoulussa
  • vuosina 2011-2017 työskennellyt eduskunta-avustajana perussuomalaisilla
  • luottamustehtävät Espoossa: 2020 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsen; 2012-2017 varhaiskasvatusjaoston jäsen, Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunnan jäsen, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsen; 2008-2011 koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus
  • Suomen Terveysjärjestön varapuheenjohtaja (2018-2019)