Valtiontalouden tarkastusviraston TF-yksikkö kriisissä

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) TF-yksikön työilmapiiri on kriisissä. Valtiontalouden tarkastusviraston TF-yksikkö, eli tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö, tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiikkaa.

Henkilökunnan ja johdon välit ovat huonolla tolalla. Vuoden 2016 työilmapiirikyselyssä johdon ja henkilöstön suhdetta kuvaavat arvosanat olivat erittäin alhaiset, 1.8-1.9, kun parasta tilannetta kuvaisi arvo 5. Johdon ja henkilöstön välinen tiedonkulku on puutteellista (1.9), henkilöstön mielestä johtoa ei kiinnosta henkilöstön mielipiteet työasioissa (1.9), johto ei osoita riittävästi arvostusta kaikkien työtä kohtaan (1.8), eikä johdon päätöksentekoon oikein luoteta (1.8).

Huonoja arvosanoja annettiin myös työilmapiiristä (2.2), tiedonkulusta työyksikössä (2.4), töiden oikeudenmukaisesta jakautumisesta (2.4) ja toiminnan parantamisesta yhdessä (2.5). Työilmapiirin huonon arvosanan 2.2 yhteyteen työterveyshuolto on erikseen merkinnyt: "Terveysvaara!"

Nimetön henkilöstön edustaja kertoo mm. näin: (Kyselyn) "sisäisessä käsittelyssä henkilöstölle selitettiin, ettei heitä ehkä aina kuunnella, kun täytyy kuunnella sidosryhmiä ja erityisesti eduskuntaa ja sen tarkastusvaliokuntaa. Kävi kuitenkin ilmi, että se, mistä tarkastusvaliokunta on ollut huolissaan, on nimenomaan viraston työilmapiiri, jonka haluttaisiin olevan hyvä. TF-yksikön tulokset yritetään perinteiseen tapaan kuitata muutosvastarinnaksi ja kriittisen asiantuntijahenkilöstön tyytymättömyydeksi."

Hän jatkaa: "Yksi ja toinen pyrkii pois täältä, ja osaa ihmisistä kohdellaan tarkoitushakuisen huonosti. Naapurihuoneesta mm. katosi eräs tarkastaja jälkiä jättämättä, ja selitys oli, että hän on jäänyt eläkkeelle. Harvoin kukaan kuitenkaan jää eläkkeelle kertomatta siitä kenellekään mitään: nimi vain katoaa ovenpielestä ja puhelimia palautellaan ilman selityksiä IT-hallintoon."

Valtiolla ei ole varaa kohdella omia asiantuntijoitaan näin huonosti. Valtiontalouden tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka on saatava kuntoon. Henkilöstö on konsultoinut ammattijärjestön juristia, mutta mitään ilmeisen laitonta ei ole tapahtunut, yhtä oikeustapausta lukuunottamatta. Asian ratkaisemiseksi tarvitaan lisää asiantuntijoita yhteistyöhön.

Jos mikään muu ei auta, täytyy johdosta vaihtaa henkilöitä. Kestämätön tilanne on jatkunut jo pitkään, yli vuoden. TF-yksikön vuoden 2014 työilmapiirikyselyn tulokset olivat vielä paremmalla tolalla. Vuoden 2016 kyselytuloksissa oli merkittävä mahalasku niihin verrattuna.

Alla kysymyksiä vastauksineen:

TR2. Jakautuvatko työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti yksikössäsi? 2,4/5

TR4. Kuinka tiedonkulku toimii yksikkösi sisällä? 2,4/5

TR5. Yksikköni ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva. 2,2/5 terveysvaara!

TR7. Teettekö yhdessä parannuksia toimintaanne? 2,5/5

JT1. Kuinka tiedonkulku toimii johdon ja henkilöstön välillä? 1,9/5

JT2. Kuinka kiinnostunut johto on henkilöstön mielipiteistä työhön liittyvissä asioissa? 1,9/5

JT3. Osoittaako työpaikkasi johto arvostusta kaikkien työtä kohtaan? 1,8/5

JT4. Missä määrin luotat johdon päätöksentekoon? 1,8/5

TH4. Voitko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työsi kannalta? 2,4/5