Toisen asteen koulutusvientiä lisättävä

Maamme vientitulojen kasvattaminen lienee tavoite, jonka kaikki ymmärtävät. Enemmän vientituloja merkitsee parempaa kauppatasetta ja lisää hyvinvointia suomalaisille. Harva tulee silti ajatelleeksi, että voimme viedä koulutusta.

Toisen asteen eli ammatillista koulutusta on kuitenkin jo vietykin Suomesta maailmalle onnistuneesti. Silti asiassa ollaan vasta alkutekijöissä, ja pelisääntöjä mietitään. Esimerkiksi nykyinen lainsäädäntö rajoittaa sitä, mitä ulkomaille voidaan viedä - tällä hetkellä esimerkiksi kokonaisen tutkinnon vieminen ei onnistu.

Vuonna 2015 Opetushallituksen alainen kehittämishanke totesi, että ammatillisen koulutuksen viennin edistämiseksi tulisi muun muassa poistaa tutkintojen myynnin esteet lainsäädännöstä. Opetushallituksen hanke myös ehdotti kokeilupykälää joidenkin näyttötutkintojen viennistä. Näyttötutkintojen vienti näyttääkin nyt olevan se, mistä tutkintojen vienti voidaan aloittaa.

Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti julkaisussa "Vietävän hyvää koulutusta..." (2016) lainsäädäntömuutosten käynnistämistä kokeilupilottien avulla. Muina toimina ehdotettiin viennin tuki-instrumenttien rakentamista ja kansallista koulutusviejiä palvelevaa tukiyritystä.

Koulutusviennin voisi mielestäni rinnastaa muuhun vientiin ja sitä voisi tukea samoilla tuilla (esim. Finnvera) kuin muidenkin yritysten vientiä. Joka tapauksessa oppilaitokset joutuvat perustamaan yrityksen koulutusvientiä varten. Kaikista helpointa maailmalle ponnistaminen on yhteistyössä muiden kanssa ja yhteisen yrityksen voimin.

Koulutusvientiä pitää edistää. Se tarjoaa oppilaitoksille lisätulon lähteen ja mahdollistaa siten myös kansallisen koulutuksemme kehittämistä. Lisäksi se vahvistaa positiivista Suomikuvaa ulkomailla, millä on myönteisiä vaikutuksia Suomelle muutenkin kuin koulutuksen alalla.