Taksi on levällään kuin Jokisen eväät

13.03.2019

Nyt sen voi todeta: taksiuudistus on täysin epäonnistunut. Hinnat ovat nousseet 7 prosenttia, Uudellamaalla jopa 14 prosenttia. Palvelutaso on laskenut - kuljettajat eivät esimerkiksi osaa suomea, tai maaseudulla ei enää saa taksia iltaisin. (IS 6.3.2019) Lisäksi alalla on jo pulaa työvoimasta, esimerkiksi Helsingin taksissa on tällä hetkellä 400 kuljettajaa vähemmän töissä kuin vuosi sitten.

Hintojen nousu ja palvelutason lasku näkyvät helposti taksin asiakkaalle. Mutta on muitakin vakavia ongelmia, ja ne eivät ole yleisesti tiedossa. Ensiksikin, asiakasturvallisuuteen on jäänyt paha valuvika. Taksinkuljettajan täytyy kyllä olla nuhteeton, mutta taksiliikenneluvan haltijan ei tarvitse olla. Toisin sanoen taksiyritystä pyörittävä henkilö saa olla rikollinen, ja on voinut tehdä esimerkiksi henkeen ja terveyteen liittyviä rikoksia. On selvää, että vakavia rikoksia tehnyt taksiliikenneluvan haltija ei ole oikea henkilö valvomaan alaistensa taksinkuljettajien nuhteettomuutta.

Toinen vakava ongelma on taksialan valvonnan mahdottomuus, ja siihen on useita syitä. Poliisin resurssivaje on johtanut siihen, että taksialan valvonta on minimaalista. Muuten taksialan valvontaa haittaavat taksit ilman taksivaloa, ilman taksamittaria ja ilman mukana olevaa liikennelupaa. Taksivalotonta taksia ei poliisi edes välttämättä tunnista taksiksi, joten se jää valvonnan ulkopuolelle. Taksi ilman taksamittaria voi ottaa maksun ohi kassan ja jättää verot maksamatta. Taksi voi ajaa ilman taksamittaria, koska lain mukaan taksamittari "tai vastaava" tarvitaan vain, jos hinta perustuu ajan tai matkan mittaamiseen. (Sitä paitsi "taksamittaria vastaavaa" ei ole edes olemassa, koska tietoa sellaisesta ei löydy Tukesista, joka vastaa mittauslaitedirektiivistä.)

Ja jos poliisi sitten pysäyttää taksin tarkistaakseen, että luvat on kunnossa, niin tarkistus on itse asiassa turha. Kun taksissa ei tarvitse olla yrityskohtaista liikennelupaa mukana, ei käytännössä ole mitään mahdollisuutta tietää, kenen liikenneluvalla kyseinen taksi oikeasti ajaa. Tähän ei auta se, että taksissa on Y-tunnus esillä ja sen voi tarkistaa liikenneluparekisteristä.

Seuraavalla hallituskaudella täytyy saada korjaus taksiuudistuksen aiheuttamiin ongelmiin. Taksin asiakkaan pitää saada hyvää ja kohtuuhintaista palvelua. Taksien valvonnan pitää olla poliisille mahdollista. Harmaan taksitalouden lisääntyminen on estettävä. Taksiliikennettä koskeviin lakeihin (Laki liikenteen palveluista, 1 luku) on tehtävä sellaiset muutokset, joilla nyt ilmeisiksi käyneet ongelmat korjataan. Taksi ei enää saa olla levällään kuin Jokisen eväät.