Suomen tiestön korjaaminen Tallinna-tunnelia tärkeämpää

Vastikään julkaistun selvityksen mukaan lähes puolet suomalaisista kannattaa merenalaista rautatietunnelia Helsingistä Tallinnaan (IS 16.6.18). Tunnelin hinnaksi on arvioitu noin 16 miljardia euroa. Tallinna-tunnelia tärkeämpää on kuitenkin Suomen tiestön kunnostaminen - huonokuntoisia teitä riittää ja tiestön korjausvelkaa on jo yli miljardi euroa.

Tiestön hyvä kunto on tärkeää paitsi kansalaisille myös teollisuudelle ja kaupalle. Teitä pitkin kulkee noin 60 prosenttia maamme koko tavaraliikenteestä. Tiivistäen, hyväkuntoinen tiestö on elinehto kaupankäynnille ja välttämättömyys kansalaisten sujuvalle työssäkäynnille ja asioimiselle.

Tallinna-tunnelin rahoittajiksi on kaavailtu muun muassa kiinalaisia sijoittajia ja suomalaisia eläkeyhtiöitä. Muita rahoittajia olisivat varmasti niin valtio, maakunnat (Uusimaa ja Harju) kuin Helsinki ja Tallinnakin. Ongelmallista on se, että tunneli sinänsä ei ole kannattava: tunnelista saatavat tuotot eivät tule kattamaan sen kustannuksia. Edes Englannin kanaalin alla kulkeva, vilkasliikenteisempi rautatietunneli ei ole kannattava.

Jos tunnelihankkeen hintalappua (16 miljardia) verrataan valtion tämän vuoden budjettiin (noin 66 miljardia), sen kustannukset ovat neljäsosa valtion budjetista. Vastaavasti kustannukset ovat viisinkertaiset verrattuna liikenteen ja viestinnän budjettiin (3,4 miljardia). Vaikka pääosa rakennuskustannuksista jäisi muille tahoille, olisi tämä valtiollekin megaluokan hanke.

Tallinna-tunnelin rakentaminen alkaisi mahdollisesti jo vuonna 2025. Mielestäni valtion miljardit ovat paremmassa käytössä, kun keskitymme tiestön kunnostamiseen ja korjausvelan lyhentämiseen Tallinna-tunnelin sijasta. Muuten vaarana on, että teemme Suomen liikennebudjetille "länsimetrot".