Seuraavan eduskunnan pitää turvata ammatillisen koulutuksen resurssit

23.03.2019

Kirjoitus on julkaistu alun perin Länsiväylän Vaalikynä-osiossa. 

Ammatillinen koulutus on haastavassa tilanteessa, ja tulevan eduskunnan on tehtävä tärkeitä ratkaisuja ammatillisen koulutuksen hyväksi. Vuosina 2013-2017 ammatillisesta koulutuksesta on leikattu 310 miljoonaa, mikä on johtanut merkittäviin koulutuksen sopeutustoimiin, esimerkiksi 1600 opettajan irtisanomiseen ja lähiopetuksen vähenemiseen.

Sopeutustoimia on tehty tilanteessa, jossa opiskelijamäärät ovat kasvussa - vuosina 2009-18 kasvua on 16 prosenttia. Leikkaukset näkyvät monin tavoin opiskelijan arjessa. Lähiopetus on vähentynyt (27 tuntia/vko) ja etäopetusta on lisätty (6 tuntia/vko); etäpäivinä ei kuitenkaan välttämättä opiskella. Oppitunneilla on myös työrauhaongelmia. Jatkossa onkin erittäin tärkeää varmistaa, että oppilaat saavat riittävästi opetusta.

Työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen tarvitaan myös nykyistä enemmän tukea. Kuusitoista prosenttia opiskelijoista kokee, että työpaikkaohjaaja ei ole ohjannut heitä riittävästi. Joka neljäs kokee, että oppilaitoksestakaan ei ole saanut riittävää ohjausta työpaikkakoulutuksen aikana.

Lisäksi opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat puutteelliset. Joka toinen opiskelija ei ole saanut tarvitsemaansa tukea terveydenhoitajalta tai muulta opiskeluhuollon työntekijältä. Tämä on merkittävä puute, kun joka kolmas opiskelija tuntee itsensä usein ahdistuneeksi tai masentuneeksi.

Seuraavan eduskunnan on puututtava ammatillisen koulutuksen ongelmiin. Tämä edellyttää lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen: vain näin voidaan nostaa opetuksen ja ohjauksen määrää. Myös kuntien opiskeluterveydenhuoltoon tarvitaan lisäresursseja.