Satoja kilpirauhaspotilaita kohdellaan lainvastaisesti

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista takaa jokaiselle potilaalle laadultaan hyvän terveyden- ja sairaudenhoidon (3 §). Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä satoja kilpirauhaspotilaita, jotka ovat jääneet - tai ovat jäämässä - ilman laadultaan hyvää hoitoa. Heistä varakkaammat ovat hakeutumassa hoitoon ulkomaille, mutta loput viranomaiset jättävät heitteille.

Tämä ikävä tilanne johtuu käsittääkseni lähinnä väärinkäsityksistä ja vääränlaisesta ammattiylpeydestä. Tietyt johtavat endokrinologit ovat nimittäin ryhtyneet vastustamaan lääkärikollegoitaan, jotka ovat työssään pätevöityneet tavallista harvinaisempien kilpirauhaslääkkeiden käyttöön. Asia on päätynyt Valviraan, ja se on rajoittanut ammatinharjoittamisoikeutta harvinaisia lääkkeitä käyttäneiltä lääkäreiltä - ja heidän potilaansa ovat siis jääneet ilman saamaansa laadukasta hoitoa.

Kiistan ydin on se, miten kilpirauhasen vajaatoimintaa ja tiettyä kudostason kilpirauhashormonivajetta (T3-vajetta) tulisi hoitaa. Yleisin vajaatoimintaan käytetty lääkitys on Suomessa tyroksiini (oikeastaan se on melkein ainoa käytetty lääkitys), mutta kaikille potilaille se ei sovi. Osa lääkäreistä on asiaan perehdyttyään huomannut, että harvinaisemmat kilpirauhaslääkkeet voivat auttaa näitä potilaita: tällaisia lääkkeitä ovat erityisesti eläinperäinen tai trijodityroniinipohjainen kilpirauhaslääkitys.

Tunnen henkilökohtaisesti useita potilaita, jotka ovat saaneet avun joko eläinperäisestä tai trijodityroniinipohjaisesta kilpirauhaslääkityksestä. Olen myös keskustellut heitä hoitavien lääkärien kanssa (myös niiden lääkäreiden, joiden ammatinharjoittamista on rajoitettu). Ja olen syvästi huolissani tämänhetkisestä tilanteesta. Miten nämä harvinaisempia kilpirauhaslääkkeitä käyttävät potilaat jatkossa saavat laadukasta hoitoa, ja miten heidän oikeutensa toteutuvat?

Minun on myös hyvin vaikeaa käsittää Valviran toimintaa tässä asiassa. Valviran toiminta kun vaarantaa harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä käyttävien potilaiden turvallisuuden, vaikka se on juuri se viranomainen, jonka kuuluisi huolehtia potilasturvallisuudesta. Tosin olen hyvässä seurassa, sillä aika moni juristikaan ei ymmärrä Valviraa tässä asiassa, vaan pitää sen toimia lainvastaisina.

Myös useat perussuomalaiset kansanedustajat ovat seuranneet tilannetta ja koettaneet auttaa asiassa. Esimerkiksi kansanedustaja Reijo Hongisto on tehnyt asiasta 2 kirjallista kysymystä ministerille, ja niistä ensimmäisen allekirjoitti lisäksi eduskuntaryhmämme puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Lindström.

Me toivoisimme, että asia saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti neuvotteluteitse. Ratkaisun pitkittäminen vain aiheuttaa lisää tuskaa potilaille ja polkee heidän oikeuksiaan. Asiaan on tosin tulossa juridinen ratkaisu, sillä hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus käsittelevät oikeustapauksia Valvira vastaan rajoitteita saaneet lääkärit.

Minä uskon, että oikeus voittaa lopulta. Väärin kohdellut potilaat saavat loppujen lopuksi taas lääkkeensä Suomesta. Ja väärin kohdellut lääkärit saavat takaisin täydet oikeudet harjoittaa ammattiaan. Mitään muuta järkeenkäypää vaihtoehtoa ei ole.

Itse asiassa meillä ei edes ole varaa muuhun. Nyt haaskaamme miljoonia muun muassa siksi, että oikealla lääkityksellä pärjänneet ihmiset saattavat pian maata toimettomina sängynpohjalla. Ja siksi, että sängynpohjalla makaa jo valmiiksi moni, joka saataisiin näillä lääkityksillä kuntoon, jos heitä vaan osattaisiin niillä hoitaa.