Poliisi säästää - oletko turvassa?

Poliisin hallintorakennetta on uudistettu muun muassa Pora 2 ja Pora 3 hankkeissa. Viimeisimmässä hankkeessa, Pora 3:ssa, on lakkautettu poliisilaitoksia ja poliisiasemia. Uudistusta on perusteltu sillä, että hallintoporrasta karsitaan ja suorittavan portaan työvoimaa lisätään. Joidenkin tilastojen valossa uudistus on sujunut hyvin ja poliisin resurssit ovat riittäviä.

Kentällä työskentelevän poliisin näkökulmasta uudistus on kuitenkin epäonnistunut. Vastikään yli sata Keski-Suomen poliisilaitoksen työntekijää on päättänyt tuoda julkiseen keskusteluun poliisitoimen epäkohtia. He haluavat keskustella julkisesti siksi, että poliisin johto ei ole kyennyt ratkaisemaan työntekijöiden esiin tuomia epäkohtia - ilmeisesti resurssipulasta johtuen.

Suurimmaksi ongelmaksi Keski-Suomen poliisit kokevat resurssien riittämättömyyden. Eri alueille määritellyt minimivahvuudet eivät toteudu, ja alimiehityksellä toimiminen on tullut tavaksi. Minimivahvuuden sijaan onkin alettu puhua tavoitevahvuudesta, koska tavoitteeseen ei ole pakko päästä! Poliisit haluavat muistuttaa, että ennen rakenneuudistuksia Jyväskylän kaupungin alueella oli sama poliisivahvuus kuin nyt - ajoittain - koko Keski-Suomen alueella.

Liian vähäinen vahvuus näkyy useilla tavoilla. Poliisi ei ehdi reuna-alueille ajoissa, ja reuna-alueiden hälytykset ovat vähentyneet: ihmiset eivät enää kutsu poliisia paikalle, kun poliisi ei kuitenkaan tule (ei tule lainkaan tai tulee vahingon jo tapahduttua). Kenttäjohtajat joutuvat jatkuvasti jättämään hälytyksiä "uuden ilmoituksen varaan", jolloin tehtävä saattaa jäädä kokonaan hoitamatta (jos ilmoittaja ei soita uudestaan). Myös poliisien turvallisuus on heikentynyt liian vähäisten partiovahvuuksien takia.

Resurssien niukkuus on näkynyt Keski-Suomessa myös siten, että henkilöstö ei ole saanut työajallaan hoitaa kaikkia siihen normaalisti kuuluvia tehtäviä. Erityisosaamiseen kuuluvia lisätehtäviä, kuten poliisikoiratoimintaa, on usein pitänyt hoitaa vapaa-aikana. Samoin on käynyt pakolliselle opiskelulle (Ponnistus-koulutus, jossa opetetaan uusimmat poliisia koskevat lakimuutokset).

Lisäksi säästöihin on kuulunut haittatyökorvausten poisto. Käytännössä työntekijöiden palkka on laskenut, vaikka vaatimukset ovat samat. Esimerkiksi perjantain ja lauantain välinen yövuoro ei enää oikeuta haittatyökorvauksiin, kuten lauantain ja sunnuntain välinen yövuoro. Tosi asiassa vuorot ovat yhtä haastavat eikä haittatyökorvauksen poisto pe-la-yövuorosta ole perusteltua.

Keski-Suomi ei ole poikkeus. Pora-uudistukset ovat syöneet poliisin resursseja koko maasta, ja etenkin syrjäseuduilla tilanne on haastava. Nyt olisi rehellisen tilanneanalyysin paikka, ja kaikki mahdollinen tulee tehdä laadukkaan poliisitoimen eteen.

Huom! Blogin teksti perustuu kirjeeseen, jonka Keski-Suomen poliisit ovat lähettäneet poliisitaustaisille kansanedustajille. Samalla kirjeellä he puoli vuotta sitten lähestyivät omaa johtoaan, ilmeisesti laihoin tuloksin. Olen tutustunut kirjeeseen kansanedustajan blogissa.