Osallistuin(ko) Soili Suonojan tiputtamiseen Finavian johdosta?

Jokin aika sitten Soili Suonoja katsoi parhaaksi erota Finavian hallituksen puheenjohtajan paikalta. Uutisissa käsiteltiin näyttävästi sitä, kuinka hän oli edistänyt sukulaistensa palkkaamista mm. Finaviaan. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja liikenneministeri Paula Risikko vaativat Suonojalta ja Finavialta selvitystä rekrytoinneista.

Paljastin tässä blogissani jo kuukausia ennen em. kohua sen, että Suonoja edisti tyttärensä palkkaamista esimiestehtävään Finaviassa. Julkaisemassani aluelennonjohtajan* humoristisessa kirjoituksessa todetaan: "Raskaan valintaprosessin voit toki välttää, jos olet esimerkiksi Finavian hallituksen puheenjohtajan tytär. Tällöin voit aloittaa Helsinki-Vantaalla esimiestehtävissä ilman mitään rekrytointiprosessia." (*Aluelennonjohtaja teki blogiini kirjoituksen, jota vain hieman editoin.)

Juuri ennen lehdistökohun nousemista osallistuin tapaamiseen, jossa käsiteltiin Finavian tilannetta. Muiden osallistujien paljastamisessa ei liene järkeä, mutta tapaaminen ei olisi onnistunut ilman esimieheni, kansanedustaja Ari Jalosen myötämielisyyttä. Tapaamisessa mietimme mm. sitä, riittäisivätkö väärin perustein tehdyt rekrytoinnit Suonojan tiputtamiseen Finavian johdosta.

Coincidence or not, tapaamisemme oli vain päiviä ennen kohun nousemista. Seuraava kysymys kuuluu, olisiko pelkkä rekrytointien epäselvyys riittänyt Suonojan tiputtamiseen?

Viime keväänä olimme saaneet Finavian sisältä tietoa mahdollisista epäselvyyksistä Finavian taloudenpidossa. Tein näistä epäselvyyksistä kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle, ja virasto otti kantelun käsiteltäväksi. Kantelun tekeminen nimelläni lähinnä suojeli todellisia tietovuotajia. Tarkastusviraston raportti oli ilmestynyt vain vähän ennen mainitsemaani tapaamista.

Tarkastusvirasto tosin ei kyennyt varmistamaan Finavian taloudenpidon epäselvyyksiä. Kantelussani nostin esille mm. seuraavia epäselvyyksiä: tappiollisuus kasvaa vaikka liikevaihto nousee, Finavian asiakasmaksut nousevat huolimatta säästöistä ja valtion maksamasta 3 miljoonan euron kompensaatiosta (sääpalvelun hinnan alentamiseksi), lennonjohtajien koulutusrahaa käytetään epätarkoituksenmukaisesti, sinänsä tuottava lennonvarmistuspalvelu kirjataan tappiolliseksi.

Todennäköisesti talousepäselvyyksien varmistaminen vaatisi erityistilintarkastusta Finaviassa. Tähän Liikenne- ja viestintäministeriö ei kuitenkaan ollut valmis (Tarkastusviraston kertomuksen perusteella). Yhdestä asiasta Tarkastusvirasto ja minä olimme kuitenkin yhtä mieltä: Finavian henkilöstöpolitiikassa on parantamisen varaa. Eli tämä valituksessani ollut väite ON epäkohta: "Johdon kannustimia kasvatetaan merkittävästi, vaikka henkilöstöä irtisanotaan."

Olen edelleen sitä mieltä, että on epäselvää, täyttääkö Finavian taloudenpito tietyt osakeyhtiölain pykälät (mm. 6 luku, 2 §, kirjanpidon ja varainhoidon asianmukainen valvonta). Jos saisin yksin päättää, asia selvitettäisiin kunnolla. Minä uskon fiksuun taloudenpitoon vasta, jos Finaviassa tehdään erityistilintarkastus ja se selviää puhtain paperein. Kysymys kuuluu: kun kerran henkilöstöjohtaminen on ryvettynyt (katso aiempi blogini "Aluelennonjohdon hätäviesti kaikille lentomatkustajille"), miksei muitakin asioita olisi tehty oma etu etunenässä?

PS Huomasitkin varmaan, että otsikon tarkoitus oli lähinnä saada sinut lukemaan teksti. Minun vaikutukseni tapahtumien kulkuun on hyvin pieni, jos se on olemassa :) Ja liittyy lähinnä poliittiseen paineeseen, jota Finavia on kokenut Tarkastusvirastolle vastatessaan.