Lastensuojelun haasteet ja tekojen aika

Suomessa kuolee 10 lasta vuodessa perheväkivaltaan, ja 300 vammautuu vakavasti. Moni muistaa edelleen 8-vuotiaan Eerikan, jonka isä ja äitipuoli surmasivat raa'asti. Eerikan tapauksesta tehdyn raportin mukaan Eerika olisi voitu pelastaa, jos viranomaisten yhteistyö olisi toiminut.

Eerikan surma myös käynnisti laajan selvitystyön koko lastensuojelun tilanteesta. Selvää on, että lastensuojelussa ei ole kaikki hyvin. Mikä kaikki sitten mättää, ja mitä pitäisi tehdä?

Lastensuojelun tilannetta työntekijöiden näkökulmasta valottaa Talentian ja Lastensuojelun Keskusliiton raportti "Olisiko jo tekojen aika - Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta." Raporttia lukiessa joutuu todella toteamaan, että nyt olisi tekojen aika.

Lastensuojelun työntekijöillä on usein liikaa asiakkaita, ja he tekevät ylitöitä (70 % sosiaalityöntekijöistä tekee ylitöitä). Erilaiset organisatoriset uudistukset vievät aikaa perustyöltä (73 % kokenut sellaisen viimeisen kolmen vuoden aikana). Työn kuormittavuudesta johtuen yli 60 % onkin harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista.

Koulutetuista työntekijöistä on lastensuojelussa pulaa, eikä työpaikallakaan tarjota riittävästi koulutusta (yli puolet tätä mieltä). Myös osaavista esimiehistä on pulaa.

Ehkäisevän lastensuojelun resurssit ovat puutteelliset (89 % tätä mieltä). Esimerkiksi perheneuvoloissa ja opetustoimessa ei ole riittävästi resursseja ennaltaehkäisevään työhön (muun muassa koulupsykologeista on pulaa). Liian vähän on myös tukiperheitä tai tukihenkilöitä.

Lisäksi monet lastensuojelulain kohdat jäävät toteutumatta. Valtaosa työntekijöistä toteaa, että heillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia tavata lasta, vaikka lastensuojelulaki nimenomaan painottaa lapsen osallisuutta häntä koskevissa asioissa. Lähes puolet toteaa, että lakisääteiseen asiakassuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä ei ole voitu järjestää. Vain 16 % on sitä mieltä, että kunnan (tai kuntien) suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä auttaa lastensuojelun kehittämisessä.

Lastensuojelun työntekijät mainitsevat useita kehittämiskohtia. He haluavat, että lakiin kirjataan sitovat mitoitukset asiakasmääristä (ideaali 21-40 asiakasta per työntekijä). Kehitettävää riittää lisäksi lastensuojelun ja muiden viranomaisten välisessä yhteistyössä, avohuollon työskentelyssä sekä lapsen oikeuksien ja osallisuuden toteutumisessa.

Mielestäni lastensuojelun työntekijöiden huolia on kuultava, ja meidän on tehtävä kaikki voitava hyvän lastensuojelun eteen. Keskeistä on riittävien resurssien ja koulutetun työvoiman turvaaminen, ja sen jälkeen laadukkaista lastensuojeluprosesseista huolehtiminen (mm. se viranomaisten välinen yhteistyö). Tähän tarvitsemme myös elinkeinopolitiikkaa: tarvitsemme hyvinvoivaa Oy Suomi Ab:tä, kuten menestyviä yrityksiä ja verotuloja.