HPV-rokote ei ehkä olekaan täysin turvallinen

Suurin osa meistä on rokotettu useita kertoja, emmekä ole saaneet rokotteista vakavia haittoja. Valtaosa suomalaisista luottaakin rokotteisiin ja siihen, että rokoteohjelmassa tarjottavat rokotteet ovat tutkittuja ja turvallisia käyttää. Yleensä näin on - mutta ei aina.

Monella on tuoreessa muistissa ns. sikaflunssarokotteen aiheuttamat narkolepsiat. Nyt maailmalla kuohuu HPV-rokotteen ympärillä, jonka Suomikin vastikään otti rokoteohjelmaansa (Suomessa Cervarix-niminen rokote). HPV-rokote on tarkoitettu ehkäisemään kohdunkaulan syöpiä.

Japani aloitti HPV-rokoteohjelman maaliskuussa vuonna 2013, mutta jo kesäkuussa 2013 viranomaiset vihelsivät pelin poikki, eikä Japani enää suosittele HPV-rokotetta. Syynä on HPV-rokotteen aiheuttamien vakavien haittavaikutusten määrä: Cervarix-rokotteella oli 52-kertainen ja Gardasil-rokotteella 26-kertainen määrä vakavia haittavaikutuksia flunssarokotteeseen verrattuna.

HPV-rokotetuilla on ilmennyt vakavia haittoja Japanin lisäksi muuallakin maailmassa. Vakavia haittoja ovat esimerkiksi aivojen vaurioituminen, muut pysyvät hermostovauriot (esim. loppuelämä pyörätuolissa), hedelmättömyys, pysyvät kiputilat, nivelreuma ja kuolemantapaukset. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, mikä tekijä rokotteessa voisi aiheuttaa vakavia haittoja.

Gardasil-rokotteen koostumus on melko tyypillinen rokotteille, ja se sisältää muun muassa papilloomaviruksen DNA-pätkän - ns. antigeenin - sekä alumiiniadjuvantin, joka vahvistaa rokotteen vaikutusta (rokotteessa HPV 16 L1 geenin rDNA-osa on yhdistynyt AAHS-adjuvanttiin). Rokotteen vaikutus perustuu siihen, että antigeenin ja adjuvantin yhdistelmä aikaansaa tulehdusreaktion. Yksi selitys Gardasil-rokotteen aiheuttamiin haittoihin voisikin olla liian voimakas tulehdusreaktio, johon joillain tytöillä olisi geneettinen taipumus.

Gardasil-rokotteen alumiinipartikkeli kykenee siirtämään papilloomaviruksen DNA-pätkän rokotetun henkilön soluihin, esimerkiksi tiettyihin valkosoluihin, makrofageihin. Aktivoituneet makrofagit vapauttavat erilaisia välittäjäaineita (muun muassa sytokiineja, kuten tuumorinektoositekijää), jotka ohjaavat elimistön puolustautumista tunkeilevaa virusta vastaan. Esimerkiksi tuumorinekroositekijä voi aiheuttaa akuutin tulehduksen, ja se voi myös vaikuttaa lamauttavasti sydämeen.

Makrofagit kykenevät lisäksi läpäisemään veri-aivoesteen, jolloin ne voivat kuljettaa alumiiniin sitoutuneen viruspätkän, antigeenin, aivoihin. Normaalisti antigeenien ei kuulu päästä aivoihin, mutta mikäli makrofagien sisällä olevat antigeenit kulkeutuvat aivoihin, syntyy tulehdustila, jossa elimistö hyökkää itseään vastaan (ns. autoimmuunireaktio). Kahdessa Gardasil-rokotteen jälkeisessä kuolemantapauksessa kuolinsyynä oli ilmeisesti antigeenin aiheuttama aivojen autoimmunologinen tulehdustila, joka johti verisuonivaurioihin (vaskulopatia) ja samalla verta pääsi aivokudokseen sekä hyytyi aivoverisuonten seinämiin.

Gardasil-rokote voisi siis olla ongelmallinen juuri alumiiniadjuvantista - alumiinisuolasta - johtuen. Myös Cervarix-rokotteessa on adjuvanttina alumiinisuola. Jotkut tutkijat epäilevät, että alumiiniadjuvanttia sisältävät rokotteet voisivat laukaista erilaisia, usein tulehdusperäisiä, autoimmunologisia sairauksia (ns. makrofaginen myofaskiitti eli krooninen lihastulehdus, myalgia eli lihaskivut, multippeliskleroosi eli keskushermoston tulehdustila, tyreoidiitti eli kilpirauhastulehdus, krooninen väsymysoireyhtymä, kognitiiviset toimintahäiriöt). Sairastumisalttiuteen voisi vaikuttaa mm. kehon aiempi alumiinikuormitus (geneettisten taipumusten lisäksi).

PS. Ranskan parlamentissa pidettiin 22.5. kaksi konferenssia, joissa käsiteltiin rokotteiden alumiiniadjuvantteja ja HPV-rokotteen turvallisuutta. Konferenssin jälkeen paikalla olleet neljä parlamentaarikkoa vaativat, että 1) väestölle ei annettaisi alumiinipohjaisia rokotteita, kun niiden turvallisuus on kyseenalainen. 2) Sen sijaan tarjottaisiin alumiinittomia rokotteita. 3) Lisäksi tulisi käynnistää tutkimuksia sen selvittämiseksi, mitä seurauksia on alumiinin kertymisellä aivoihin.

Kirjoitukseni on laadittu lääketieteen asiantuntijan avustuksella. Vastaan kuitenkin itse tekstiin mahdollisesti jääneistä virheistä (olen kääntänyt englannista suomeksi lääketieteen ja biokemian termejä, lähinnä verkosta löytämieni lääketieteellisten julkaisujen avulla).