Eläkeläisten toimeentulo turvattava

Suomessa on noin 1.6 miljoonaa eläkkeensaajaa, joista lähes puolet on pienituloisia. Erityisesti pienituloisia on iäkkäiden, yksinasuvien naisten joukossa. Pienituloinen eläkeläinen joutuu tinkimään monista välttämättömistäkin asioista, kuten ruoasta ja lääkkeistä.

On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava.

Pienituloisen eläkeläisen taloudellista asemaa voidaan parantaa useilla eri toimenpiteillä. Eläkkeiden tasoa voidaan korottaa. Matkakustannusten ja lääkkeiden omavastuuosuuksia voidaan vähentää. Muita keinoja ovat esimerkiksi asumisen tukien parantaminen tai verotuksen keventäminen.

Demarit ja vasemmistoliitto ovat ehdottaneet tasokorotusta kansan- ja takuueläkkeisiin. Demarien Pia Viitanen ehdotti, että kansan- ja takuueläkettä korotettaisiin 36 euroa kuukaudessa kaikille, joiden työeläke on alle 1400 euroa kuukaudessa. Vasemmistoliiton Li Andersson puolestaan ehdotti, että kansan- ja takuueläkkeitä korotettaisiin (kaikille) 50 euroa kuukaudessa.

Viitanen ja Andersson eivät kertoneet ehdotustensa hintalappua. Vuonna 2016 kansaneläkettä sai noin 640 000 henkilöä, ja takuueläkettä sai noin 100 000 henkilöä. Suuri osa takuueläkkeen saajista on kansaneläkkeellä ja takuueläke täydentää pientä kansaneläkettä.  Kansan- ja takuueläkkeen korotus viidellä kympillä maksaisi noin 0.4 miljardia (tarkka summa pitäisi laskettaa Kelassa, koska takuueläkkeen määrä on sidoksissa kansaneläkkeen määrään). Viitasen ehdotus maksaisi jonkin verran vähemmän, noin 0.3 miljardia.

Kelan kaikki eläkemenot vuonna 2016 olivat 2,5 miljardia, joten Anderssonin ja Viitasen ehdotukset tarkoittaisivat yli 10 prosentin korotusta Kelan eläkemenoihin. Näin suurten korotusten tekeminen tuskin toteutuu, vaikka reilu tasokorotus varmasti olisi tarpeellinen pienituloiselle eläkeläiselle.

Mielestäni olisikin tärkeää tehdä parlamentaarinen ohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Ohjelma pitäisi tehdä niin, että kaikki puolueet sitoutuvat siihen. Vain näin voidaan varmistaa, että eläkeläisköyhyyttä vähentäviä toimenpiteitä tehdään johdonmukaisesti hallituskokoonpanosta riippumatta. Ohjelmaan valittaisiin eläkeläisen ja kansantalouden kannalta tehokkain toimenpideyhdistelmä, johon toki voisi kuulua maltillinen pienten eläkkeiden tasokorotus.