5G voi olla ekologisesti kestämätöntä

Televiestinnässä ollaan siirtymässä uuteen 5G-teknologiaan, joka käyttää hyvin lyhyitä radioaaltoja eli millimetriaaltoja. Nämä aallot läpäisevät huonosti kiinteää ainetta, joten teknologia edellyttää tiuhaan rakennettuja tukiasemia kaupunkialueille ja satelliittien määrän merkittävää lisäämistä. Eri alojen tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat huolissaan 5G-teknologian mahdollisista haittavaikutuksista terveydelle ja yleensä maapallon elämälle.

Yksi melko vähän tutkittu alue on satelliittien laukaisemisen sekä niistä aikanaan syntyvän romun vaikutus ilmakehään ja otsoniin. YK tarkastelee tänä vuonna ensimmäistä kertaa laajemmin rakettien päästöjen vaikutuksia globaalissa otsoniarviossaan, joka tehdään neljän vuoden välein. Rakettien päästöjä käsittelevästä osuudesta vastaa Martin Ross.

Ross kertoo haastattelussaan space.com:ille, että rakettien laukaisemisesta jää nokea stratosfäärin yläosaan, ja nokihiukkaset imevät auringonvaloa sekä lämmittävät stratosfäärin yläosaa. Tämä todennäköisesti lisää otsonikatoa. Lisäksi on selvinnyt, että rakettien laukaisusta ilmakehään jäävät alumiinihiukkaset lämmittävät planeettaa, koska ne imevät itseensä pitkäaaltoista säteilyä Maasta.

Rossin mukaan myös ilmakehässä palava avaruusromu on ongelmallista. Romu kuumenee, sulaa, höyrystyy ja tiivistyy hiukkasiksi (engl. rsp, re-entry smoke particle), joiden koostumusta ja reaktiivisuutta ei juurikaan tunneta. Jotkut avaruusromun palamisesta syntyvät aineet saattavat olla hyvin reaktiivisia, eli pienikin määrä voi vaikuttaa ilmakehän kemiaan.

On selvää, että mikäli kaupallisten rakettien merkittävä lisääminen aiheuttaa paljon otsonikatoa tai muuten muuttaa epäsuotuisasti ilmakehää, niiden määrää ei voi lisätä nykyisten suunnitelmien mukaisesti. Tällöin 5G:tä ei voi rakentaa suunnitellussa laajuudessa. Myös YK toteaa suosituksessaan pitkän aikavälin kestävästä avaruustoiminnasta, että valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen pitää esittää ratkaisu niihin ihmisiin, omaisuuteen, väestön terveyteen ja ympäristöön kohdistuviin vaaroihin, jotka liittyvät avaruusesineiden lähettämiseen, operoimiseen kiertoradalla ja palauttamiseen tai palautumiseen Maahan.

Esimerkiksi 5G:n edellyttämiä kaupallisia viestintäsatelliitteja ei siis pidä merkittävästi lisätä, ennen kuin ymmärrämme paremmin niiden laukaisemiseen ja myöhemmin romuna palamiseen liittyviä haitallisia vaikutuksia ilmakehään. Ja joka tapauksessa 5G:n rakentamisessa on otettava huomioon jo dokumentoidut terveyshaitat, kuten mahdollinen syöpäriski (todennut Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC) sekä sähköyliherkät henkilöt.