Ampumaharrastus

Ammunta on hieno harrastus. Olen saanut kokeilla ilmapistoolilla ampumista yksityisalueella, ja se vaati sekä keskittymiskykyä että tarkkuutta. Ammunnan harrastamisella on merkitystä myös maanpuolustuksen ja poliisin toiminnan kannalta, joten tarpeettomia kiristyksiä ampuma-aselakiin on syytä välttää.

Firearms United Finland - Vaalitentti eduskuntavaalit 2019

Vastaukseni:
 • Harrastatko tai oletko koskaan harrastanut ampumaurheilua/metsästystä/asekeräilyä/reservin ampumatoimintaa tai toiminut asealan elinkeinon harjoittajana? En ole.
 • Kuvaile lyhyesti EU:n asedirektiivin vaikutuksia ammunnan harrastajille, asekeräilijöille, reserviläisille sekä metsästäjille? Olen siinä käsityksessä, että se hankaloittaa merkittävästi em. harrastuksia.
 • Kuinka olet vaikuttanut käsittelyssä olevaan EU:n asedirektiivin kansalliseen toteutukseen? En ole vaikuttanut, en ole sellaisessa asemassa.
 • Edustaako EU:n asedirektiivi mielestäsi hyvää hallintotapaa ovatko sen kielteiset lainkuuliaisiin harrastajiin kohdistuvat kiellot ja rajoitukset hyväksyttäviä? Käsitykseni mukaan ei edusta hyvää hallintotapaa.
 • Kuinka parantaisit ampuma-aseturvallisuutta? En ainakaan hankaloittamalla laillisia aseita käyttävien harrastustoimintaa.
 • Mikä on mielestäsi yksityisomistuksessa olevien reserviläisaseiden merkitys maanpuolustustoiminnalle? Merkittävä.
 • Miten tänä päivänä toimii lupaprosessi kun kyseessä on lyhyt ampuma-ase ja mitä hakijalta edellytetään? Hitaasti. Edellytetään 2 vuoden harjoittelua/vähintään 10 harjoituskertaa.
 • Miten tänä päivänä toimii lupaprosessi kun kyseessä on pitkä puoliautomaatinen ampuma-ase ja mitä hakijalta edellytetään? Hitaasti. Metsästyksen/harrastuneisuuden osoittamista.
 • Olisin valmis kieltämään/rajoittamaan vaarallisimpia ampuma-aseita ja niiden saatavuutta jos yleinen turvallisuus ja järjestys sitä vaatii. /kyllä
 • Suomen aselaista poistettiin mahdollisuus myöntää ampuma-aselupa itsepuolustus/hätävarjelu perusteella vuonna 1997. Pitäisikö "suojeluase"-peruste ottaa mielestäsi uudelleen käyttöön? /kyllä
 • Montako ampumarataa kotikunnassasi on ja onko siellä mielestäsi hyvät ja turvalliset harrastusmahdollisuudet ammunnan harrastamiseen? Espoossa on Lahnuksessa. En ole käynyt ampumassa siellä.
 • Vaarallisimpien puoliautomaattiaseiden saatavuutta tulisi rajoittaa niiden tarpeettoman tulivoimaisuuden takia. /ei
 • Aseturvallisuutta edistetään parhaiten kiristämällä aselakia ja vähentämällä kierrossa olevien laillisten ampuma-aseiden määrää. /ei
 • Luvallisia ampuma-aseita päätyy rikollisten käsiin pääasiassa omaisuusrikosten kautta. /totta
 • Olen valmis kiristämään aselakeja vähentääkseni ampuma-aseilla tapahtuvia rikoksia. /ei
 • Paras tapa vähentää väkivallantekoja on /Mielenterveystyö.
 • Mielestäni ampuma-aseluvan edellytyksenä tulisi olla /Hyväksyttävä syy. Haastattelu luvan myöntäjän toimesta.
 • Mitä mieltä olet ampuma-aselupien myöntämisestä määräaikaisena? Ei ole tarpeen, seurantaa muutenkin poliisin toimesta.
 • Milloin ampuma-aselupa tulisi mielestäsi peruuttaa? /Kun luvanhaltija syyllistyy tahalliseen rikolliseen toimintaan. Päihdeongelma. Kun luvanhaltija ei terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta.
 • Sitoudun olemaan tukematta ampuma-aselain tarpeettomia kiristyksiä yksittäisten julkisuutta saaneiden tapausten perusteella. /kyllä