Mervin blogi

 

Koronakriisi on lisännyt merkittävästi lasten ja nuorten sekä perheiden pahoinvointia ja tuen tarvetta. Tämä käy ilmi Valtioneuvoston julkaisusta "Lapset, nuoret ja koronakriisi". Koronan aikana esimerkiksi yhteydenotot Kriisipuhelimeen ja nuorille tarjottavaan Sekasin-chattiin ovat lisääntyneet 40 prosenttia.

Kansainvälinen bioaseet kieltävä sopimus (BTWC) tuli voimaan vuonna 1975. Sopimus kieltää biologisten agenssien (kuten mikrobien) ja toksiinien kehittämisen, tuotannon, varastoinnin, hankinnan ja hallussa pitämisen muissa kuin rauhanomaisissa tarkoituksissa. Sopimuksen heikkous on siinä, että sen noudattamisen tarkistamiseksi ei ole sovittu mitään...

Paljon uutisoitu Koskelan teinisurma on järkyttänyt kaikkia suomalaisia. Miten jo päiväkodista tutut kaverit voivat lopulta kylmäverisesti surmata "ystävänsä" teini-iässä? Uutisten perusteella lienee selvää, että niin sanottu ystävyys oli perustunut uhrin alistamiseen ja kiusaamiseen. Koko asiaa on vaikea käsittää, kuten pahuutta ylipäätään....

Jokainen lapsi on ansainnut laadukkaan hoitopäivän ja laadukasta varhaiskasvatusta. Siihen sisältyy ainakin mielekästä leikkiä, kavereiden kanssa touhuamista, oppimista sekä turvalliset, ammattitaitoiset aikuiset: varhaiskasvatuksen hoitajat, opettajat sekä muu henkilöstö. Laatu ei synny tyhjästä vaan monenlaisista reunaehdoista, joista yksi...

Luontaishoidoille tai täydentäville hoitomuodoille (CAM, complimentary and alternative medicine) ei Suomessa ole omaa lainsäädäntöä. Luontaishoitoala noudattaa kuitenkin muita lakeja koskien esimerkiksi yritystoimintaa tai kuluttajansuojaa. Alaa koskevalle omalle lainsäädännölle olisi tarvetta jo siitäkin syystä, että joka kolmas suomalainen...

Suomen ampuma-aselakia on muutettu, samoin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia. Muutostarve johtui siitä, että EU:n asedirektiiviin on tehty tiukennuksia. Tiukennuksilla pyritään torjumaan terrorismia. Terrorismin torjunta on välttämätöntä, mutta valittu keino on väärä: terroristeja ei voida estää tiukentamalla laillisten aseiden...

Eduskunta-avustajana olen vuosia seurannut harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä käyttävien potilaiden asemaa. Merkittävä osa näistä potilaista on jäänyt ilman tarvitsemaansa lääkettä siitä syystä, että viranomaiset ovat tehneet potilaiden kannalta huonoja päätöksiä. Valvira esimerkiksi on rajoittanut lääkärinoikeuksia lääkäreiltä, jotka ovat määränneet...

Nyt sen voi todeta: taksiuudistus on täysin epäonnistunut. Hinnat ovat nousseet 7 prosenttia, Uudellamaalla jopa 14 prosenttia. Palvelutaso on laskenut - kuljettajat eivät esimerkiksi osaa suomea, tai maaseudulla ei enää saa taksia iltaisin. (IS 6.3.2019) Lisäksi alalla on jo pulaa työvoimasta, esimerkiksi Helsingin taksissa on tällä hetkellä 400...

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana päivähoidon, opetuksen ja koulutuksen rahoitusta on leikattu merkittävästi. Leikkaukset koskevat kaikkia asteita ja nousevat yhteensä 1,5 miljardiin euroon. Leikkausten seurauksena kasvatuksen ja opetuksen laatu on kärsinyt. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa lähiopetuksen määrä on vähentynyt huomattavasti,...

Yksityiset päiväkodit ovat olleet uutisissa, kun on käynyt ilmi, että myös niihin on rantautunut vanhustenhoidosta tuttu säästöilmiö. Päiväkodissa ei esimerkiksi ole tarpeeksi henkilökuntaa paikalla lasten lukumäärään nähden, tai ruokaa ei ole tarpeeksi. Helsingissä on lisäksi toiminut yksityisiä päiväkoteja ilman asianmukaista lupaa.

Tapaus Esperi Care on tuonut karulla tavalla esiin sen, millaiseen vanhustenhoitoon johtaa yksityinen voitontavoittelu ja valvonnan puute. Myös lainsäädäntö on jäänyt löperöksi siltä osin, että hoitajamitoitus on pelkkä suositus, ei sitova lain kirjain. Suomen vanhustenhoito on saatava kaikilta osin asianmukaiseksi ja laadukkaaksi, eikä voittoja...

Monelle suomalaiselle auton omistaminen on välttämätöntä. Samalla saa maksettavakseen liudan autoiluun liittyviä veroja: autoveron, ajoneuvoveron, polttoaineveron, veron liikenne- ja autovakuutusmaksuista sekä arvonlisäveroja (alv polttoaineista, uusista ajoneuvoista, varaosista, huollosta ja korjauksista). Näistä autoilijaan kohdistuvista veroista...

Suomalaiset ovat järkyttyneitä Oulussa - ja nyt myös Helsingissä - tapahtuneista seksuaalirikoksista, joissa rikos on kohdistunut alaikäisiin tyttöihin ja tekijöiksi epäillään ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Osa tekijöistä on turvapaikanhakijoita tai Suomessa pakolaisstatuksella. Nämä seksuaalirikoksista tuomitut turvapaikanhakijat on...

Suomi on hyväksymässä YK:n GCM-sopimuksen, eli globaalin sopimuksen siirtolaisuudesta. Sopimuksen tarkoitus on edistää turvallista, hallittua ja tavanomaista siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa. Sopimus ei tässä vaiheessa ole oikeudellisesti sitova, mutta poliittisesti kyllä.